Warszawa
Warszawa
Wrocław
Wrocław
Rzeszów
Rzeszów
Gdańsk
Gdańsk
Opole
Opole
Lublin
Lublin
Łódź
Łódź
Kraków
Kraków
Sandomierz
Sandomierz
Szczecin
Szczecin
Białystok
Białystok
Toruń
Toruń
Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Katowice
Katowice
Poznań
Poznań
Zielona Góra
Zielona Góra
slideshow html

Dystrybucja, roznoszenie, kolportaż ulotek i materiałów reklamowych - dystrybucja dedykowana

 

Dystrybucja ulotek i materiałów reklamowych

Dystrybucja dedykowana to kolportaż / roznoszenie ulotek, który polega na dostarczaniu przesyłek reklamowych do konkretnej grupy odbiorców według kryterium np.

wieku

płci

zamożności

ilości osób w rodzinie

wykształcenia

 

Do najczęściej dystrybuowanych materiałów należą ulotki, broszury promocyjne i gazetki ofertowe z marketów. Jest to nie tylko tania, ale również bardzo skuteczna forma dotarcia do skonkretyzowanej grupy konsumentów. Zmniejszenie nakładu poprzez usunięcie nietrafionych sektorów pozwala znacząco obniżyć ilość a co za tym idzie koszta przy jednoczesnym zwiększaniu zwrotu z inwestycji .

 

Planowanie

Najistotniejszym etapem przeprowadzenia skutecznej kampanii dystrybucyjnej jest odpowiednie zaplanowanie poszczególnych działań. Nasza firma posiada bogatą bazę projektów zrealizowanych orasz szerokie zaplecze danych statystycznych map itp.

 

Dystrybucja ulotek i materiałów reklamowych 2

Obszary terenowe, w których funkcjonuje firma BTL-COMPLEX podzielono na sektory o określonych wartościach. Każdy sektor odpowiada obszarowi dystrybucyjnemu o jednolitej, ciągłej zabudowie, który mieści się w obrębie głównych .Każdy z tych sektorów ma określony potencjał, który mierzymy opierając się na liczbie gospodarstw domowych, a także szacowanej majętności mieszkańców.

 

Są dwie możliwości zaplanowania dedykowanego kolportażu ulotek. W pierwszym wariancie klient tworzy swój własny plan kierowania dystrybucją bezadresową, na podstawie dostarczonych przez BTL-COMPLEX specyfikacji poszczególnych sektorów. Wyznacza obszary dystrybucji, rozdysponowuje nakłady materiałów oraz planuje kolejność kolportażu. Następnie wystawiane jest zlecenie, które realizujemy zgodnie z jego szczegółowymi założeniami.

Druga możliwość zakłada przygotowanie planu kierowania dystrybucją przez specjalistów BTL-COMPLEX.

 

Plany opracowywane są względem głównych założeń, które obejmują kolejno:

wybór materiałów reklamowych,
wytyczenie głównych celów kampanii,
oszacowanie nośności punktów klienta,
opracowanie specyfikacji danej branży oraz określonego regionu Polski,
oszacowanie możliwości dotarcia na poszczególnych obszarach,
rozplanowanie logistyczne dystrybucji bezadresowej,
zaplanowanie kontroli i analizy jakości dostarczenia,
odbiór materiałów z wyznaczonego magazynu, firmy klienta lub drukarni,
logistyka transportu,
określenie kosztów dystrybucji.

 

Z pewnością kolportaż ulotek w bardziej przemyślany sposób może przynieść o wiele lepsze efekty, a także szybki wzrost zainteresowania promowaną ofertą. Warto więc zdać się na profesjonalistów, którzy wszelkie działania opierają na swoim doświadczeniu, wiedzy i szczegółowych analizach. Roznoszenie ulotek w konkretne miejsca nie jest bowiem przypadkowym działaniem, a wypadkową spójnej strategii.

 

Jeśli więc chcą się Państwo przekonać jak efektywna może być tego rodzaju dystrybucja materiałów reklamowych, zachęcamy do współpracy.

 

Dystrybucja ulotek i materiałów reklamowych - Wrocław, Kraków, Poznań, Lublin, Gdańsk, Gliwice, Wałbrzych, Sosnowiec, Bytom, Ruda Śląska. Dystrybucja ulotek i materiałów reklamowych - Dystrybutor ulotek - Wrocław, Kraków, Poznań, Lublin, Gdańsk, Gliwice, Wałbrzych, Sosnowiec, Bytom, Ruda Śląska. Dystrybucja ulotek i materiałów reklamowych - Wrocław, Kraków, Poznań, Lublin, Gdańsk, Gliwice, Wałbrzych, Sosnowiec, Bytom, Ruda Śląska.

 

 

Dystrybucja, roznoszenie, kolportaż ulotek i materiałów reklamowych - Wrocław, Kraków, Poznań, Lublin, Gdańsk, Gliwice, Wałbrzych, Sosnowiec, Bytom, Ruda Śląska.

 


Załączniki do pobrania z zakładce "Dokumenty"

 

Dział obsługi klienta

Telefon: 32 / 760-90-35

GSM: 533-21-23-24

e-mail: biuro@btl-complex.pl