Warszawa
Warszawa
Wrocław
Wrocław
Rzeszów
Rzeszów
Gdańsk
Gdańsk
Opole
Opole
Lublin
Lublin
Łódź
Łódź
Kraków
Kraków
Sandomierz
Sandomierz
Szczecin
Szczecin
Białystok
Białystok
Toruń
Toruń
Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Katowice
Katowice
Poznań
Poznań
Zielona Góra
Zielona Góra
slideshow html

Zasięg dystrybucji

Zgodnie z ustawą z 1998 r. w Polsce funkcjonuje zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa, a jednostkami tego podziału państwa są: gminy, powiaty i województwa. Zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym granice poszczególnych jednostek podziału terytorialnego kraju, a także innych podziałów specjalnych są gromadzone, aktualizowane i udostępniane w bazach danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG) prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju przy współpracy z marszałkami województw.

Od 1 stycznia 1999 terytorialnie Polska dzieli się na 16 województw podzielonych na 380 powiatów. W każdym z nich oferujemy Państwu nasze usługi kolportażu. Jeżeli w kolejnych zakładkach nie odnajdziecie Państwo dedykowanego obszaru dystrybucji dla założonych działań zapraszamy do kontaktu indywidualnego.

 

 

Dolnośląskie

Stolicą województwa dolnośląskiego jest Wrocław, posiada 2 908 000 mieszkańców.

Na terenie województwa dolnośląskiego świadczymy kompleksowe usługi dystrybucji materiałów:

 • bezadresowe roznoszenie ulotek
 • selektywna dystrybucja ulotek
 • dystrybucji adresowej

  Realizujemy usługi dystrybucji na terenie Wrocławia i całego województwa dolnośląskiego.

Kujawsko-pomorskie

Województwo kujawsko-pomorskie jest położone w północno-centralnej części Polski, posiada 2 100 000 mieszkańców.  Głównymi miastami tego regionu są Bydgoszcz oraz Toruń.  

Na terenie województwa dolnośląskiego świadczymy kompleksowe usługi dystrybucji materiałów:

 • selektywny kolportaż ulotek
 • dystrybucji adresowej
 • bezadresowe roznoszenie ulotek

 

Realizujemy usługi kolportażu na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego, między innymi: Bydgoszcz, Toruń.

Lubelskie

Województwo lubelskie jest położone we wschodniej Polsce, posiada 2 150 000 mln mieszkańców.  Siedzibą władz  wojewódzkich jest Lublin.

Na terenie województwa lubelskiego oferujemy kompleksowe usługi dystrybucji materiałów:

 • bezadresowa dystrybucja ulotek
 • dystrybucji adresowej
 • selektywne roznoszenie ulotek

 

Realizujemy usługi kolportażu na terenie Lublina i całego województwa lubelskiego.

Lubuskie

Województwo lubuskie jest drugim najmniejszym województwem pod względem liczby ludności w Polsce, licząc sobie 1 020 307 mieszkańców. 

Na terenie województwa lubuskiego świadczymy kompleksowe usługi dystrybucji materiałów:

 • dystrybucji adresowej
 • selektywny kolportaż ulotek
 • bezadresowa dystrybucja ulotek

 

Realizujemy usługi dystrybucji na terenie całego województwa lubuskiego.

Łódzkie

Województwo łódzkie jest usytuowane w centralnej części Polski. Łódzkie jest zamieszkiwane przez 2 500 000 mieszkańców. Siedzibą jego władz jest Łódź.  

Na terenie całego województwa łódzkiego świadczymy kompleksowe usługi dystrybucji materiałów:

 • bezadresowa dystrybucja ulotek
 • selektywne roznoszenie ulotek
 • kolportaż adresowy

 

Realizujemy usługi kolportażu na terenie Łodzi i całego województwa łódzkiego.

Małopolskie

Województwo małopolskie, jest jednym z mniejszych województw, w rankingu krajowym zajmuje 12 miejsce. Liczy sobie 3 400 000 mieszkańców i posiada przy tym czwarte miejsce w Polsce pod względem liczby mieszkańców.

Na terenie województwa małopolskiego świadczymy kompleksowe usługi dystrybucji materiałów:

 • selektywny kolportaż ulotek
 • bezadresowa dystrybucja ulotek
 • dystrybucji adresowej

 

Realizujemy usługi dystrybucji na terenie Krakowa i całego województwa małopolskiego.

Mazowieckie

Województwo mazowieckie jest największe pod względem powierzchni i ludności w Polsce, znajduje się w środkowej i wschodniej części Polski. Stanowi ono około 11,4% powierzchni całego kraju i ustanawia je także największym województwem Polski, posiada

5 320 000 mieszkańców. 

Na terenie województwa mazowieckiego świadczymy kompleksowe usługi dystrybucji materiałów:

 • selektywna dystrybucja ulotek
 • bezadresowy kolportaż ulotek
 • dystrybucji adresowej

  Realizujemy usługi kolportażu na terenie całego województwa mazowieckiego, między innymi: Warszawa, Radom.

Opolskie

Województwo opolskie jest najmniejszym województwem w kraju. Dane z 31 grudnia 2014 roku mówią także, że opolskie miało najmniejszą liczbę mieszkańców z województw w Polsce - 1 000 858 mieszkańców.  

Na terenie województwa opolskiego świadczymy kompleksowe usługi dystrybucji materiałów:

 • dystrybucji adresowej
 • selektywna dystrybucja ulotek
 • bezadresowy kolportaż ulotek

 

Realizujemy usługi dystrybucji na terenie Opola i całego województwa opolskiego.

Podkarpackie

Województwo podkarpackie powstało poprzez połączenie ziem województwa przemyskiego i rzeszowskiego, oraz części krośnieńskiego, tarnobrzeskiego i tarnowskiego. Pod względem liczby mieszkańców (2,13 mln osób) znajduje się na miejscu dziewiątym w kraju. Jest najbardziej wysuniętym na południe województwem Polski. 

Na terenie województwa podkarpackiego świadczymy kompleksowe usługi dystrybucji materiałów:

 • dystrybucji adresowej
 • bezadresowa dystrybucja ulotek
 • selektywny kolportaż ulotek

 

Realizujemy usługi kolportażu na terenie Rzeszowa i całego województwa podkarpackiego.

Podlaskie

Województwo podlaskie leży w północno-wschodniej części Polski, usytuowane jest w geograficznym środku Europy. Przez jego centrum przepływa Narew. Na dzień 30 czerwca 2014 województwo zamieszkiwało 1 200 000 mln mieszkańców. 

Na terenie województwa podlaskiego świadczymy kompleksowe usługi dystrybucji materiałów:

 • bezadresowy kolportaż ulotek
 • dystrybucji adresowej
 • selektywne roznoszenie ulotek

 

Realizujemy usługi dystrybucji na terenie Białegostoku oraz całego województwa podlaskiego.

Pomorskie

Województwo pomorskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, usytuowane jest w północnej Polsce. Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Dane z dnia 31 grudnia 2014 roku mówią, że województwo było zamieszkiwane przez 2 302 077 mieszkańców. 

Na terenie całego województwa pomorskiego świadczymy kompleksowe usługi dystrybucji materiałów:

 • dystrybucja adresowa
 • bezadresowy kolportaż ulotek
 • selektywne roznoszenie ulotek

 

Realizujemy usługi dystrybucji na terenie całego województwa pomorskiego, miedzy innymi: Gdańsk, Gdynia.

Śląskie

Województwo śląskie jest jednostką samorządu terytorialnego i jednostką  podziału administracyjnego Polski. Województwo liczy sobie 4,59 mln mieszkańców. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice. 

Na terenie całego województwa śląskiego świadczymy kompleksowe usługi dystrybucji materiałów:

 • bezadresowy kolportaż ulotek
 • selektywna dystrybucja ulotek
 • dystrybucja adresowa

 

Realizujemy usługi kolportażu na terenie całego województwa śląskiego, miedzy innymi: Katowice, Zabrze, Częstochowa, Gliwice, Sosnowiec, 

Świętokrzyskie

Województwo świętokrzyskie leży w południowej części centralnej Polski. Województwo jest zamieszkiwane przez 1 260 000 osób. 

Na terenie całego województwa świętokrzyskiego świadczymy kompleksowe usługi dystrybucji materiałów:

 • selektywny kolportaż ulotek
 • dystrybucja adresowa
 • bezadresowa dystrybucja ulotek

 

Realizujemy usługi dystrybucji na terenie Kielc i całego województwa świętokrzyskiego.

Warmińsko-mazurskie

Województwo warmińsko-mazurskie usytuowane jest w północno-wschodniej części kraju. Siedzibę wojewody i władz samorządu województwa stanowi Olsztyn, jest zamieszkiwane przez 1,44 mln mieszkańców. 

Na terenie całego województwa świętokrzyskiego świadczymy kompleksowe usługi dystrybucji materiałów:

 • dystrybucja adresowa
 • bezadresowe roznoszenie ulotek
 • selektywny kolportaż ulotek

 

Realizujemy usługi kolportażu na terenie Olsztyna i całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Wielkopolskie

Wielkopolskie leży w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i nizinie Południowo wielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; jest podzielone na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, a jest zamieszkiwane przez 3 470 000 osób. Siedzibą władz województwa jest Poznań.  

Na terenie całego województwa wielkopolskiego świadczymy kompleksowe usługi dystrybucji materiałów:

 • bezadresowy kolportaż ulotek
 • selektywna dystrybucja ulotek
 • dystrybucja adresowa

 

Realizujemy usługi kolportażu na terenie Poznania i całego województwa wielkopolskiego.

Zachodniopomorskie

Województwo zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej części kraju, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Jest zamieszkiwane przez 1,72 mln mieszkańców.

Na terenie całego województwa zachodniopomorskiego świadczymy kompleksowe usługi dystrybucji materiałów:

 • selektywny kolportaż ulotek
 • bezadresowe roznoszenie ulotek
 • dystrybucja adresowa

 

Realizujemy usługi dystrybucji na terenie Szczecina i całego województwa zachodniopomorskiego.

Formularz ofertowy

Dział obsługi klienta

Telefon: 32 / 760-90-35

GSM: 533-21-23-24

e-mail: biuro@btl-complex.pl